เรื่อง: 100 คำคมธรรมะ คำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ – คำคม

117
0


100 คำคมธรรมะ คำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

คำคมธรรมะ สอนใจ ให้เราเดินไปข้างหน้าในวันที่มืดมัวได้ เรื่องธรรมะ เป็นเรื่องที่พาใจไปในสิ่งที่เจริญ หากจิตใจขุ่นมัว เราแนะนำให้ลองมาอ่าน 100 คำคมธรรมะมาสอนในวันที่ใจไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งทางไหน

100 คำคมธรรมะ คำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

หากเธอศรัทธาในผู้ใด ก็จงซึมซับในคุณธรรมของเขา
“ผู้บริหาร” ที่ประสบความสำเร็จ มักจะถือคติ… ทำ ๑ แต่ได้ ๑๐๐ ทำน้อยแต่ได้มาก
ลองมองความเจ็บด้วยสายตาของปราชญ์สิ แล้วเราจะพบว่า ความเจ็บกำลังสอนให้เรา หับกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเอง ลองมองความแก่ ด้วยสายตาของปราชญ์สิ แล้วเราจะพบว่า ความแก่กำลังจะสอนให้เรา ไม่ประมาทในวันเวลา
อ่อนโยนดั่งผีเสื้อ แกร่งเหลือดั่งเหล็กไหล คือสองคุณสมบัติวิวัฒน์ไว ผลิบานอยู่กลางใจของเธอเอง
สิ่งที่เรามีอยู่ จะหลุดลอยจากเราไปทีละสิ่ง ไม่เร็ว ก็ช้า สัจธรรมเช่นนี้จะเกิดกับเราทุกคน
ทองแท้ไม่กลัวไฟ คนจริงไม่กลัวอุปสรรค
เมื่อเราอยู่ ณ ปัจจุบันขณะ “ความฟุ้งซ่าน” ซึ่งอาศัยอดีตเป็นอารมณ์ ก็จะเกิดขึ้นหรือจะก่อตัวขึ้นมาไม่ได้เลย
อย่าเอาของสูงค่า ไปมอบให้แก่.. คนที่ไม่เห็นคุณค่า อย่าใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ โดยไม่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของเขาแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำ ไม่อาจรองรับน้ำได้อีกฉันใด คนที่เต็มไปด้วย “ทิฐิมานะ” ก็ไม่อาจรองรับภูมิปัญญาได้อีกฉันนั้น
การมีกัลยาณมิตรก็เหมือนมีดวงอาทิตย์ประจำตัว
เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุด

 

100 คำคมธรรมะ คำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

สัตว์อื่นปรุงแต่งใจให้เป็นบ้าไม่ได้แต่มนุษย์ปรุงแต่งจิตใจจนกระทั่งกลายเป็นบ้าไปแล้วก็มี
“ความสุข” สำคัญที่คุณภาพของชีวิต ไม่ได้สำคัญที่ปริมาณของวัตถุที่คุณถือครอง
อย่าหยุดตัวเองไว้กับความทุกข์ คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขไม่น้อยไปกว่าคนอื่น
อย่าเอาของสูงค่า ไปมอบให้แก่.. คนที่ไม่เห็นคุณค่า อย่าใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ โดยไม่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของเขา
คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
ระวังหูของเราดีกว่าเฝ้าปิดปากคนอื่น
โลกนี้มีพอสำหรับทุกคน แต่ยังคงขัดสนสำหรับผู้ไม่พอ
ผู้หญิง ผู้ชาย ถ้าสนใจปฏิบัติธรรม ก็บรรลุนิพพานได้เสมอหน้ากัน
อยู่กับคน จงอยู่ในใจของคนที่ตนอยู่ด้วย
ทุกอย่างแค่เพียงชั่วคราวนะไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไป

100 คำคมธรรมะคำคมสอนใจที่นำมาจาก ศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

นกสองหัว ยากที่จะเลือกเอาสักหัว เลยไม่คบทั้งสองหัวนั้นเป็นการถูกต้องแล้ว
คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์
ธรรมะ ไม่ได้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นของจริง เป็นแนวทางที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์
หูเราก็มี ๒ หู ปากก็มีปากเดียว แสดงว่าเราต้องฟังให้มาก ต้องพูดให้น้อย
เมื่อเราพบกับความทุกข์ ความสุขก็มีโอกาสที่จะมา เมื่อความสุขเกิดขึ้น ความทุกข์ก็อาจจะอยู่ถัดไปก็เป็นได้
ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมี แต่อยู่ที่เราค้นพบว่าอะไร คือ แก่นแท้ของชีวิต แล้วอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรัก คนนั้นคือคนมีความสุข
อย่ารักจนเสียการเรียน อย่าวนเวียนแต่เรื่องความรัก
สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกัน
หากคุณขยันเหมือนมด รับประกันว่าชาตินี้ “ไม่มีวันอดตาย”
ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว คือ คำกล่าวของผู้นำที่ล้มเหลว

100 คำคมธรรมะคำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้ จิตใจสงบ

คนรักกันต้องยอมทิ้ง “พยศ” ลด “มานะ” ละ “ทิฐิ” หรือทิ้งความเป็น “เธอ” ความเป็น “ฉัน” เพื่อหลอมกันเป็น “เรา”
ศาสนาไม่ได้เสื่อมเพราะหลักธรรมแต่เสื่อมเพราะตัวบุคคลไม่ใส่ใจในหลักศาสนา
บุญจะให้คุณต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้ว
ปิดปากไว้ไม่พูดไม่จา ดีกว่าไปนินทาคนอื่น อยู่คนเดียวอย่างสงบ ดีกว่าคบคนพาล
จงมองตนเองเพื่อแก้ไข และมองคนอื่นเพื่อให้อภัย จะอยู่สุขใจ และเป็นอิสระ
ตัดกรรมตัดไม่ได้เราต้องชดใช้กรรมอย่าไปให้ใครเขาหลอก
เราทำกรรมใดไว้ เราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้น หรือว่า เรามีกรรมเป็นของแห่งตน
คนเราเกิดมาต้องรู้จักทำประโยชน์ ถ้าไม่ทำประโยชน์ก็ไม่ใช่มนุษย์ เขาเรียกว่า “หมานุษย์”
คนที่สามารถห้ามตัวเองได้ทุกครั้งที่จิตใจกำลังใฝ่ต่ำคือคนที่โชคดีที่สุดในโลก
อย่ามัวแต่หาเงินจนไม่มีเวลาหาตัวเอง

100 คำคม ธรรมะคำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

เวลาโกรธขึ้นมา ด็อกเตอร์ กับ ป.4 ก็โง่พอ ๆ กัน
หากมีปากไว้แค่กินข้าว หรือนินทาชาวบ้าน สู้เกิดเป็นใบ้ดีกว่า ยังไม่ต้องสร้างวจีกรรม
คนทำความดี แต่ไม่ละเว้นความชั่ว ก็เหมือนคนแต่งตัวดี แต่ไม่ได้อาบน้ำ
จงรักษาความถูกต้องมากกว่าความถูกใจคนเดี๋ยวนี้มันจัญไรรักษาความถูกใจมากกว่าความถูกต้อง
ถ้ามีคนมาบอกว่าเราเป็นหมา เราจะโกรธเขาไหม ? ถ้าโกรธ…เราก็เป็นหมาอย่างที่เขาว่า
สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตางค์พวกเราหาแต่สตางค์ไม่หาสติกันเลย
คนตาบอด…คบได้คนใจบอด…คบไม่ได้
นักกีฬายิงธนูที่ดี ต้องยิงให้ตรงเป้าหมายฉันใด คนที่ดีที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ก็ต้องมีเป้าหมายที่ดี ในการดำเนินชีวิตฉันนั้นเหมือนกัน
หากเธอไม่เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ก็จะไม่สามารถสร้างอนาคตที่รุ่งโรจน์
ไม่ต้องไปหาความสุข ความสมบรูณ์แบบที่ไหนไกล แค่ใจเราสงบ นั่นแหละคือที่ชีวิตที่ดีแล้ว

100 คำ คมธรรมะคำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

การไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็นเจ้าของต่อสิ่งใดๆ สิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นสุขได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณเริ่มที่จะเป็นผู้ให้ คุณก็จะเป็นคนยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นๆ ได้
อย่ามองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นเรืองทุกข์ ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอ ก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ได้
ไม่ต้องไปไขว่คว้าสิ่งใดๆ ในโลกในลำบาก แค่หมั่นทำความดี สิ่งดีๆ ก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณเอง
บาตรรั่วเพราะสนิมกัดกร่อนฉันใดคนปล่อยให้กิเลสตัณหาตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจได้ก็ต้องทุกข์อยู่เช่นนั้นเหมือนกัน
กรรมย่อมตามธรรม ความหมาย ผลของการกระทำไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้นกรรม ไม่วันใดวันหนึ่งย่อมได้รับผล
ก่อกรรมทำเข็ญ ความหมาย ก่อความเดือดร้อนให้ร่ำไป
กินบุญเก่า ความหมาย ได้รับผลแห่งความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อน
แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ ความหมาย อย่าไปแข่งขันกับคนที่มีบุญวาสนามากกว่า เพราะบุญวาสนาหรือบารมีของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ความหมาย คนที่ทำแต่ความดี ย่อมจะได้ประสบกับสิ่งดีๆ

100 คำคมธรรมะคำคมสอนใจที่ นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

คนดีผีคุ้ม ความหมาย คนดีย่อมปลอดภัย คนดีย่อมไม่มีอันตรายมาแผ้วพาน
ตกนรกทั้งเป็น ความหมาย การได้รับความลำบากแสนสาหัส ได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งๆที่ยังมีชีวิต
ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์ ความหมาย การทำความชั่วนั้นทำได้ง่าย แต่จะส่งผลให้สุดท้ายต้องได้รับกรรม ส่วนการทำความดีนั้นยากกว่า แต่สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลให้ชีวิตมีความสุข
พระมาลัยมาโปรด ความหมาย คนที่มาให้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ในช่วงเวลาที่กำลังตกทุกข์ได้ยา
สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ ความหมาย ใจคนเรานั้นเป็นสำคัญ ความสุขที่เกิดจากการทำความดีหรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำความชั่ว ย่อมอยู่ในใจของผู้ทำเอง รู้แก่ตัวเองดี ถึงจะปิดผู้อื่นได้แต่ก็ปิดใจตนเองไม่ได้อยู่ดี
อมพระมาพูด ความหมาย ไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ความหมาย เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
บนข้าวผี ตีข้าวพระ ความหมาย การบนบานขอร้องให้ผีสางเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ โดยสัญญาว่าจะทำอะไรให้เป็นสิ่งตอบแทน เมื่อสิ่งที่ตนขอนั้นสำเร็จสมความปรารถนา
จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก ความหมาย แสร้งทำเป็นว่าถือศีลเคร่งครัด ชอบเจริญภาวนาเข้ากรรมฐาน ที่ลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นมีศีลมีธรรม เขาจะได้เชื่อถือไว้วางใจ
ปิดทองหลังพระ ความหมาย ทำดีโดยไม่ต้องเป่าประกาศ

 

100 คำคม ธรรมะคำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

ตกใต้เถรเทวทัต ความหมาย ตกอยู่ในนรกขุมที่ต่ำที่สุด ตกนรกโลกันต์  
ตัดหางปล่อยวัด ความหมาย ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง
คว่ำบาตร ความหมาย ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย
หันหน้าเข้าวัด ความหมาย มุ่งหน้าเข้าวัดเพื่อถือศีลฟังเทศน์เป็นต้น.
สอนหนังสือสังฆราช ความหมาย การสอนในสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว
เกิดเป็นคนทั้งที อย่าเป็นคนชนิดที่เหมือน “ต้นไม้ยืนต้นตาย” แต่ควรเป็นคนที่ “มีชีวิตชีวา” อยู่ที่ไหนก็ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้น แก่ที่แห่งนั้นเสมอไป
ความสุขทั้งหลาย…อยู่รอบตัวเรา…แต่มักมองไม่เห็น…ความสุขทั้งหลาย…เริ่มต้นที่ใจเราเอง
ความดีทำได้ทุกเวลา ไม่ได้ขึ้นกับฟ้าฝน
“ที่ได้ดี” เพราะกล้าทำความดี
ทำคลอดประเสริฐเกิดชีวิตใหม่ ทำแท้งไม่ประเสริฐเกิดในนรก

100 คำคมธรรมะคำคมสอนใจที่ นำมา จากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

เกิดมาทั้งที สร้างนิสัยดี ดีกว่าเกิดมาแก่ตายฟรี
เข้าใกล้คนดี แล้วเราจะเป็นบัณฑิต
บนโลกใบนี้ คนรวยมีน้อย คนจนมีมาก เพราะคนทำทานมีน้อย คนตระหนี่มีมาก
คุ้มค่าทุกนาที ต้องวางใจที่ศูนย์กลางกาย
ฆ่าบาปย่อมได้บุญ ฆ่าความโกรธย่อมไม่เศร้าโศก
ฝนตก ทำให้เปียก ใจตก ต้องยกให้สูงขึ้น
จะทำอะไรก็ตาม.. ใจหมองได้บาป ใจใสได้บุญ
ใจหมองก่อนตาย ไปอบายด้วยบาป
ตื่นเช้าทันที สร้างบารมีด้วยบุญ
ทำดีตั้งแต่วันนี้ เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้หรือชาติหน้า จะมาก่อนกัน

 

บทความจากพันธมิตร
พัฒนาการลูก
คุณแม่แชร์ประสบการณ์ สอนลูกเข้าสังคม อย่างไรให้สำเร็จ
โภชนาการ
3 วิธีเด็ดเสริมสร้างภูมิต้านทานให้คุณแม่ท้อง รับมือสู้วิกฤติไวรัสอย่างมีสติ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก
ไลฟ์สไตล์
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว ให้ “พลาสม่าคลัสเตอร์” ดูแลซิค่ะ
เด็กก่อนเข้าเรียน
ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล ผู้ช่วยถนอมผ้าลูกให้สัมผัสนุ่ม แถมกลิ่นหอมอ่อนโยนยังทำลูกน้อยอารมณ์ดียิ้มสดชื่นตลอดวัน

100 คำคม ธรรมะ คำคมสอนใจที่นำมาจากศาสนาพุทธ ให้จิตใจสงบ

“ทำดี” ‘แม้ไม่มีคนเห็น’ ก็เป็นบุญ
“ทำบุญวันนี้” จะนำแต่สิ่งที่ดีสู่ชีวิต
เห็นโทษ คนอื่น ใจหมอง เห็นโทษตน รีบแก้ไข ใจใส
นั่งสมาธิ เพื่อฮอร์โมนที่ดี “ไม่ว้าวุ่น”
นึกไม่ออก บอกไม่ถูก “นั่งสมาธิ”
บาปก็คือบาป บุญก็คือบุญ ทำบาปแล้ว จะไปสุคติ ไม่ได้
เป็นสุขทุกเวลา เมื่อนำใจกลับมา “ศูนย์กลางกาย”
ถึงฝนจะตก… แต่ใจของเราอย่าตก
เมตตา ต่อสัตว์อื่นได้บุญ เห็นแก่ตัว ได้บาป
คนดี สร้างบารมี ไม่มีข้อแม้ คนแย่ มีข้อแม้ ไม่ได้สร้างบารมี

Source : myquestionth, nakhonkorat,3

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย: ภาพยนตร์สอนธรรมมะที่ไม่น่าเบื่อ

หนังสือการ์ตูนธรรมมะ สอนได้ทั้งลูกและคุณเอง

เติมพลังบวกให้คนในครอบครัว

แคปชั่นปีใหม่ คำคมปีใหม่ 2021 แคปชั่นวันปีใหม่ คำคม 2021

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!


ที่มา : https://th.theasianparent.com/100-good-quotes-221119

คำคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *